Wisdom-Love-Spread-Happiness

VỀ COACH TÂM HOÀNG

Cảm ơn bạn đã hiện diện ở đây cùng với Tâm Hoàng.
Tâm là Thạc sĩ Tài chính, với hơn 17 năm kinh nghiệm hoạt động trong lĩnh vực Tài chính – Ngân hàng tại Ngân hàng số 01 của Việt Nam hiện nay – Vietcombank, trong đó có hơn 12 năm ở vị trí quản lý lãnh đạo. Bên cạnh đó, Tâm đang là một Nhà khai vấn lãnh đạo và truyền cảm hứng (Motivational and Leadership Coach) theo tiêu chuẩn của Liên đoàn khai vấn quốc tế (ICF). 

CHƯƠNG TRÌNH

Xem thêm...
Xem thêm...